A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Chợ Đồn có gần 11.700 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 210 Khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa

Năm 2023, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai sâu rộng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các Khu dân cư tích cực xây dựng đời sống văn hóa.

Theo báo cáo, đầu năm 2023 toàn huyện có 12.859 hộ đăng ký danh hiệu Gia đình văn hoá, đạt 99,8%; 227 Khu dân cư dăng ký danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Kết quả bình xét cuối năm, số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 11.693/12.859 đạt 90,8%; có 3.903 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 210 Khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, đạt 92,5%; 15 Khu dân cư danh hiệu Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục.

Những kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần thay đổi tích cực về diện mạo nông thôn, đời sống người dân, duy trì và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo phong trào của huyện đã triển khai đến các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc có trọng tâm, trọng điểm các nội dung của phong trào. Vận động các hộ dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, qua đó đã thu hút đông đảo người dân và cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng tham gia tích cực. Quy trình bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” đảm bảo theo đúng quy định.

Nhiều nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang phục vụ nhu cầu hội, họp của người dân.

Điểm nhấn của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện thời gian qua là việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Nhiều mô hình gắn với tiêu chí cảnh quan môi trường, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh - trật tự... được phát động và nhân rộng như: "Tuyến đường thanh niên, phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch", "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch", "Tổ phụ nữ giúp nhau giảm nghèo", “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Mỗi mô hình là một bước tiến của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy, nhân thêm những điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện đã để lại dấu ấn bằng những đổi thay tích cực về diện mạo nông thôn, đời sống người dân. Ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, vun đắp tình làng nghĩa xóm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng lan tỏa. Các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển bền vững, xây dựng nông thôn thêm giàu đẹp.

Tác giả: Thu Thúy

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật