A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Chợ Đồn bồi dưỡng diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Chợ Đồn về diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024, Để làm cơ sở cho các xã triển khai thực hiện, làm công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Ban tổ chức diễn tập huyện Chợ Đồn tổ chức tập huấn bồi dưỡng diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024. Tham gia tập huấn gồm Tổ đạo diễn huyện và các khung diễn tập 03 xã Yên Thượng, Yên Thịnh, Bản Thi .

Tập huấn bồi dưỡng diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024 tại Hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện.

  Lớp tập huấn đã được giới thiệu, thống nhất với các cương vị tham gia diễn tập của xã Yên Thượng, Yên Thịnh, Bản Thi,  những nội dung cơ bản đặt ra trong cuộc diễn tập; thứ tự nội dung, biện pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hành của ban, ngành, đoàn thể xã trong thực hành diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy rừng làm cơ sở vận dụng vào quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng ý định của Ban chỉ đạo. Khái quát ý định diễn tập và nội dung, phương pháp công tác thứ tự hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương và ban, ngành các cấp trong từng giai đoạn diễn tập. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch bảo đảm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng nội dung, phương pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và hành động của ban, ngành, đoàn thể trong các giai đoạn diễn tập.

 Giảng viên lớp tập huấn là cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện.

  Qua tập huấn, nhằm bồi dưỡng cho khung diễn tập về nguyên tắc, lý luận, văn bản chỉ đạo của các cấp; nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của các lực lượng trong công tác Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, nâng cao khả năng quản lý, chỉ huy, trình độ hiệp đồng, kỹ năng xử trí tình huống cho các lực lượng, bảo đảm thống nhất, đúng quy định, đạt hiệu quả chất lượng cao.

 Các thành phần tham gia tập huấn gồm Tổ đạo diễn huyện và các khung diễn tập 03 xã Yên Thượng, Yên Thịnh, Bản Thi.

 

Tác giả: Hoàng Lan 

 

 

 

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật