A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Nông dân huyện: Một năm nhìn lại công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) trên địa bàn huyện Chợ Đồn ngày càng phát triển, trở thành phong trào thi đua trọng tâm trong đời sống kinh tế-xã hội ở nông thôn; qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, hình thành liên kết theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững. Những nội dung đó không thể không kể đến vai trò của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện, đã góp phần không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình và giảm nghèo bền vững.

 Cơ giới hóa trồng khoai tây vụ Đông trên cánh đồng xã Nam Cường.

Hiện nay tổng số hội viên nông dân toàn huyện là 8.711 hội viên/11.866 hộ nông nghiệp, trong năm 2023, kết nạp được 342 hội viên mới (đạt 129,5% kế hoạch giao).

Ngay từ đầu năm 2023, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã phối hợp, vận động, tuyên truyền cho hội viên, nông dân tham gia tu sửa kênh mương, đăng ký mua giống, phân bón, tập trung làm đất, gieo cấy đúng thời vụ. Các cơ sở Hội chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra khuyến cáo, hướng dẫn, tuyên truyền hội viên, nông dân sử dụng các loại giống, cây trồng có năng suất cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chăm sóc và phòng bệnh, phun tiêu độc khử trùng cho gia súc, gia cầm, thực hiện phương án hỗ trợ phát triển đàn gia súc trên địa bàn, chấp hành nghiêm các quy định về khai thác, vận chuyển và chế biến lâm sản.

Nhằm xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, cơ sở Hội đã tuyên truyền thành lập được 02 tổ hợp tác (THT) với 18 tổ viên; 03 hợp tác xã (HTX) với 29 thành viên; 10 tổ hội nghề nghiệp với 55 thành viên. Tiếp tục duy trì hoạt động của các hợp tác xã (10 HTX), tổ hợp tác (19 THT) và các chi, tổ hội (CTH) nghề nghiệp (33 CTH); Đến thời điểm hiện tại có 13 HTX với 122 thành viên, 21 THT với 211 thành viên và 43 tổ hội nghề nghiệp với 277 thành viên. Các hợp tác xã, tổ hợp tác và các chi, tổ hội nghề nghiệp duy trì hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng xây dựng các công trình giao thông nông thôn mới, vệ sinh môi trường, hiến đất để làm đường, năm 2023 các Hội viên đóng góp được 2.453.500.000 đồng tiền mặt, 13.463 công lao động, xây dựng mới và sửa chữa được 65.190 m đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa và nạo vét được 46.370 m kênh mương nội đồng; hiến 40.798m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, đường vào vùng kinh tế, đường lâm nghiệp, cầu cống được làm mới và sữa chữa là 15 cái; có 28 phòng học, nhà họp thôn được sửa chữa, làm mới. Cơ sở Hội phối hợp tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được 115 buổi với 4.447 lượt hội viên tham gia.

 Bà con nông dân xã Bình Trung đổi công giúp nhau cấy lúa, đảm bảo thời vụ.

Trong năm, các cấp Hội tích cực hưởng ứng phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, với tinh thần tương trợ trong nội bộ nông dân, hội viên các xã đã giúp được cho 179 gia đình hội viên với 4.525 vác củi, 13.904kg gạo, 250 cây, 15 con giống, 10.130 công lao động và 287.750.000đ tiền mặt. Hỗ trợ 02 gia đình hội viên khó khăn (tại xã Nam Cường, xã Lương Bằng) xóa nhà tạm với tổng kinh phí là 10 triệu đồng (hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ) từ nguồn kinh phí xóa nhà tạm do hội viên đóng góp. Năm 2023, toàn huyện có tổng số 2.075 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 101,7%KH giao), trong đó 49 hộ đăng ký cấp tỉnh, 235 hộ đăng ký cấp huyện và 1.774 hộ đăng ký cấp xã. Kết quả đạt 599 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 58,6%KH), trong đó đề nghị công nhận cấp tỉnh là 25 hộ, cấp huyện 93 hộ và cấp xã, thị trấn là 481 hộ hội viên.

Các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp Hội tổ chức hưởng ứng, như: Tết trồng cây, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây, trồng hoa, thu góp rác thải ở ven suối, tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ emduy trì, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, bản, làng, xã văn hóa. Năm 2023, có 7.972 hộ Hội viên đạt gia đình văn hóa, đạt 106,4% kế hoạch.

Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho Hội viên, nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh, năm 2023 Hội quản lý 66 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.131 thành viên. Hội luôn quan tâm công tác vận động xây dựng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; đến nay tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đang quản lý là 3,577 tỷ đồng giúp cho 98 hộ xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh; trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương dư nợ là 1,597 tỷ đồng với 33 hộ vay, nguồn của tỉnh là 1,0 tỷ đồng với 20 hộ vay, nguồn của huyện, xã 980 triệu với 45 hộ vay.

Đối với chương trình ủy thác cho vay, tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân huyện quản lý 03 tổ tiết kiệm với 07 hộ vay vốn. Tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Hội quản lý 18 tổ tiết kiệm, với 65 hộ vay.

Hội Nông dân các xã, thị trấn luôn quan tâm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức đào tạo nghề cho hội viên nông dân. Trong năm 2023 đã có 35 lớp được tổ chức với 1.165 lượt hội viên tham gia. Tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi cho hội viên được 120 buổi/8.045 lượt hội viên tham gia. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn tham gia các đợt hướng dẫn kỹ thuật thực hiện Dự án tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam (SRI) ở 2 xã Đồng Thắng, Phương Viên được hội viên nông dân hưởng ứng tham gia.

Nông dân trẻ Hoàng Văn Duẩn, thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng sáng tạo giàn nâng, gắp, xúc ủi gắn trên máy nông nghiệp.

Hội Nông dân huyện thực hiện thí điểm mô hình “Trồng cây Khôi nhung dưới tán rừng” tại xã Yên Phong với 04 hộ hội viên tham gia quy mô 2.000 cây/0,2 ha, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn, triển khai cung ứng phân bón trả chậm 2 vụ cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện được 150,28 tấn phân bón các loại, phối hợp với cửa hàng vật tư nông nghiệp cung ứng được 68 tấn phân bón; phối hợp với các chương trình, dự án tại địa phương cung ứng được 7.021kg, 3.000 cây giống, 5.062 con giống, 1.328 gói thuốc bảo vệ thực vật và 10 tấn thức ăn chăn nuôi. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho 06 sản phẩm (trong đó 02 sản phẩm tại xã Đồng Thắng, 01 tại Yên Phong, 01 tại Đồng Lạc, 01 tại Nghĩa Tá và 01 sản phẩm tại Lương Bằng). Các cấp Hội thường xuyên tổ chức quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản của địa phương, tại các chợ phiên, các sự kiện và chợ đêm của huyện, nhiều mặt hàng nông sản có chất lượng, uy tín đưa ra thị trường, được khách hàng tin dùng, tạo động lực, hướng đi bền vững trong phát triển sản xuất cho người nông dân.

 Nông dân thôn Bản Cuôn, xã Ngọc Phái được mùa ngô.

Với những phấn đấu, nỗ lực không ngừng, tinh thần sáng tạo, vượt khó của các cấp Hội và hội viên Hội nông dân trên địa bàn huyện, những con số, kết quả việc làm cụ thể đã khẳng định những thành tích đạt được trong thời qua của Hội. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao Bằng khen cho tập thể Hội Nông dân xã Yên Thịnh, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân của huyện có nhiều thành tích trong Công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Nông dân huyện đã tặng Giấy khen của cho 14 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Năm 2023, hội viên trẻ Hoàng Văn Duẩn, thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng, là hội viên duy nhất của tỉnh Bắc Kạn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc” với sáng kiến “Dàn nâng, gắp, xúc, ủi gắn trên máy kéo nông nghiệp”. Tập thể Hội Nông dân huyện Chợ Đồn và cá nhân đồng chí Lâm Hoàng Huy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dịp 02/9/2023. Cấp xã, thị trấn có 09 cơ sở Hội được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 11 cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp chi hội có 64 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 159 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 chi hội xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Hội Nông dân huyện đã đề nghị Trung ương Hội Nông dân xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2023 cho 22 đồng chí trong đó có 19 đồng chí trong tổ chức hội và 03 đồng chí là Lãnh đạo Cấp ủy, chính quyền cơ sở. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và Hội Nông dân huyện khen thưởng cho 18 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2023.

Có thể khẳng định, việc thực hiện vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững của các cấp Hội Nông dân huyện Chợ Đồn đã góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, củng cố lòng tin của nông dân với Đảng, Nhà nước, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của hội viên, nông dân.

 Kiểm tra cánh đồng lúa hữu cơ xã Yên Phong.

Ông Lâm Hoàng Huy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh lồng ghép song hành cùng với các phong trào của Hội. Hội nông dân từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước đạt mục tiêu tăng thu nhập cho hội viên. Đồng thời tiếp tục vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn văn minh, đổi mới./.

Tác giả: Hà Tuyết- VHTT

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật