A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TƯ và Chỉ thị số 35-CT/TƯ

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Đại biểu huyện Chợ Đồn dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

        Tại huyện Chợ Đồn có tổng 25 điểm cầu với 2.056 đại biểu tham dự. Trong đó, 01 điểm cầu của huyện với 132 đại biểu dự nghe; 04 điểm cầu cơ quan với 122 đại biểu dự nghe; 20 điểm cầu của 20 xã, thị trấn với 1.802 đại biểu dự nghe.

     Dự tại điểm cầu của huyện có đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí uỷ viên BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện. Các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện đang công tác tại huyện; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghỉ hưu trên địa bàn huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc; Lãnh đạo (cấp trưởng và cấp phó) các cơ quan, phòng, ban, MTTQ, đoàn thể huyện và các Hội; cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị.

Tại điểm cầu các cơ quan, đơn vị gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ  quan, đơn vị. Tại điểm cầu các xã, thị trấn gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nghỉ hưu trên địa bàn, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện công tác tại địa phương; cán bộ, công chức các xã, thị trấn; bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng thôn, hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn …

Các đại biểu  xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”.

Hội nghị đã tổ chức cho xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Tiếp đó, Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện Quy định.  Về Quy định số 144-QĐ/TƯ, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh". Quy định 144-QĐ/TƯ nêu cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới….

       Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Về Chỉ thị số 35-CT/TƯ, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

   

Điểm cầu trực tuyến tại UBND xã Tân Lập.

 Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kết luận Hội nghị và nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện Quy định 144 – QĐ/TW và Chỉ thị 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân… Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định và chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương./.

 

Tác giả: Hoàng Lan


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật