A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa năm 2019; Thực hiện kế hoạch số 36, ngày 23/5/2023,của HĐND huyện, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Ngày 30/5, các tố đại biểu HĐND huyện đơn vị  số 2, số 3 và số 5 đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Phương Viên, Ngọc Phái và Đại Sảo.

          Tại các điểm tiếp xúc, các cử tri đã nghe Đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX.

   

 Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 3TXCT tại xã Đại Sảo.

 * Tại xã Đại Sảo, cùng dự với tố Đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 3 có Đại diện Phòng Nội vụ huyện, Phòng Tài chính kế hoạch huyện và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

 Cử tri xã Đại Sảo có ý kiến về lĩnh vực cấp sổ đỏ về đất đai, tại Thôn Nà Ngà, do đo đạc bên thiết kế đo đạc bị sai sót nên đất thổ cư bị nhầm thành đất rừng, nay xin cấp lại vẫn chưa được cấp, mong được chỉnh sửa và cấp lại đất thổ cư cho người dân…; dịch vụ tư vấn đo đạc, tư vấn, thiết kế để điều chỉnh sổ đỏ cấp đất cho người dân vẫn còn khá cao và chưa thống nhất mức phù hợp với người dân; quan tâm đến lĩnh vực phát triển chăn nuôi, phát triển duy trì đàn gia súc, đánh giá việc hỗ trợ phát triển đàn trâu, đàn bò trên địa bàn huyện cho sát để thực hiện có hiệu quả hơn; Có nguồn vốn hỗ trợ đầu tư, sửa chữa tuyến đường Đại Sảo đi thị trấn Bằng Lũng nay đã xuống cấp; tu sửa tuyến mương phai tại thôn Nà Lại; Có biện pháp răn đe, nhắc nhở một số em học sinh đi xe máy rú ga, lạng lách vào ban đêm, buổi trưa để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn xã…

Tại xã Ngọc Phái, cùng dự với Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 5 có đại diện Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

       Cử tri xã Ngọc Phái đề nghị với Tổ Đại biểu HĐND huyện một số vấn đề như: Đầu tư xây dựng kè chống sói lở tại khu vực thôn Nà Tùm; xem xét hỗ trợ cải tạo lại đập tràn (đường cũ) thuộc thôn Cốc Thử để người dân thuận tiện trong đi lại lao động sản xuất; đề nghị Công ty TNHH Ngọc Linh sớm chi trả tiền hỗ trợ diện tích lúa, ngô, hoa màu thuộc thôn Bản Diếu bị thiệt hại trong năm 2022, đồng thời sớm khắc phục lại những diện tích ruộng bị đất đá tràn vào để người dân canh tác, sản xuất; đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng đường ĐT 254 trong quá trình thi công đã thu sổ đỏ của một số hộ dân thuộc thôn Bản Cuôn 2, đề nghị sớm trả lại cho người dân; cần có kế hoạch rà soát sổ đỏ đã hết hạn và cấp lại cho người dân; xem xét không bắt buộc mua bảo hiểm xe mô tô …

       Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 5 TXCT Ngọc Phái.

        Sau khi nghe phát biểu, lãnh đạo UBND xã, các phòng, ban của huyện và Tổ Đại biểu HĐND huyện trao đổi làm rõ những ý kiến thuộc thẩm quyền, các ý kiến còn lại sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết./.

Tác giả: Hoàng Lan  -  Thu Thuý

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật