A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm

06 tháng đầu 2024 năm cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành huyện Chợ Đồn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chuyển đổi số.

 Các doanh nghiệp viễn thông tích cực hỗ trợ người dân Chuyển đổi số.

Để triển khai Chuyển đổi số thành công trên 3 lĩnh vực về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, huyện Chợ Đồn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng Internet, sử dụng các hệ thống: Quản lý văn bản và điều hành; thông tin báo cáo; một cửa điện tử; hỗ trợ quảng bá, tiếp thị và bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương trên môi trường mạng; sử dụng phần mềm quản lý tài sản, tài chính-kế toán…Hiện nay huyện đã trang bị và kết nối Internet 100% máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức. 100% các cơ quan, đơn vị của huyện có kết nối Internet băng thông rộng và có kết nối mạng LAN 100% các cơ quan nhà nước đều sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng. Hệ thống truyền hình trực tuyến cấp huyện, cấp xã hoạt động ổn định, thông suốt đảm bảo phục vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến từ trung ương đến địa phương. Mạng internet cáp quang, mạng di động được phủ sóng 100% các xã, thị trấn trong huyện, đảm bảo kết nối, thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT, chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp.

Về nhân lực, ngoài  02 chuyên viên có chuyên môn về CNTT phụ trách về mảng CNTT của , các cơ quan, phòng, ban cấp huyện đã phân công công chức của đơn vị làm đầu mối, kiêm nhiệm phụ trách về hoạt động chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã phân công công chức phụ trách hoạt động chuyển đổi số theo quy định (là các công chức Văn phòng, thống kê).  Công tác an toàn thông tin đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo như ban hành các quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện, giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu nâng cấp hệ thống mạng LAN của UBND huyện; cấp kinh phí cho UBND các xã, thị trấn nâng cấp hệ thống mạng LAN, cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 100% máy tính cấp huyện và cấp xã đều được cài virut bản quyền.

Thực hiện chính quyền số, huyện quan tâm đầu tư Hệ thống camera an ninh và Trung tâm điều hành thông minh huyện đã đưa vào vận hành chính thức, phối hợp với Viettel Chợ Đồn triển khai thí điểm một số ứng dụng, phần mềm phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã Xuân Lạc. Tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin tổ chức nhân rộng các mô hình đã triển khai thí điểm năm 2023 như: Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học; Chợ 4.0. Đối với phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, đến nay, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử, ký số đúng quy định đạt khoảng 95%. 100% cán bộ, công chức, viên chức đều được cấp thư điện tử công vụ. Huyện đã được cấp hơn 500 thiết bị lưu khóa bí mật. Trong quý II Cổng thông tin điện tử huyện đã đăng tải hơn 350 tin, bài và các văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND huyện. Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông toàn huyện đã tiếp nhận 4.466 hồ sơ.

Chị Nông Thị Thu Hường, nhân viên VNPT Chi nhánh huyện Chợ Đồn cho biết: Về triển khai các nhiệm vụ kinh tế số: VNPT cũng như Viettel Chi nhánh huyện Chợ Đồn đã tích cực triển khai các mô hình Chợ 4.0 tại Chợ Bằng Lũng và một số Chợ trên địa bàn huyện; thí điểm mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, thực hiện kinh tế số, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp Bưu điện huyện,Viettel Bắc Kạn triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên Sàn thương mại điện tử (buudien.vn; voso.vn), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Đến nay 100% các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã; hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Chợ Đồn có sử dụng hoá đơn đều đã sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hướng dẫn người dân Chuyển đổi số.

Về xã hội số: 20/20 xã, thị trấn đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, 227/227 thôn, tổ thành lập Tổ công nghệ số cấp thôn, tổ. Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã được tập huấn, hướng dẫn hoạt động, tích cực hỗ trợ người dân phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; sổ sức khỏe điện tử: Hiện nay 100% người dân trên địa bàn huyện đã được khởi tạo hồ sơ sức khỏe điện tử. Ông Ma Ngọc Quỳnh, thôn Nà Nhàm, xã Yên Thượng chia sẻ: là một thanh viên Tổ công nghệ số của xã của thôn, ông đã tích cực tham gia các lớp tập huấn, lĩnh hội các kiến thức về Chuyển đổi số để từ đó về triển khai, hỗ trợ cho nhân dân tại địa phương thực hiện Chuyển đổi số như: nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký căn cước công dân, đăng ký khám chữa bệnh,...

Thời gian tới, huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục  thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2024 theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2024 về chuyển đổi số huyện Chợ Đồn năm 2024 như: nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, quan tâm hơn chỉ đạo quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số. Thúc đẩy các giải pháp tuyên truyền về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng từng bước hình thành “Công dân điện tử” trong người dân, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số; hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng đảm bảo có hiệu quả. Duy trì xã thí điểm chuyển đổi số tại xã Nghĩa Tá, nhân rộng thêm 01 mô hình chuyển đổi số xã tại xã xã Yên Thượng. Tuyên truyên, vận động cán bộ công chức,viên chức thực hiện học tập đầy đủ các chương trình học về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

 

Tác giả: Nông Đuổng

 

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật