A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn: Triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2024

Thực hiện Công văn số 1880/UBND-VP ngày 05/7/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7/2024 trên địa bàn huyện. Trung tâm Y tế Chợ Đồn phối hợp triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

 Người cao tuổi được quan tâm chăm sóc sức khỏe khi điều trị trị tại Trung tâm y tế huyện.

 Năm 1994 tại Cairo, Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển, 179 quốc gia trong đó có Việt Nam đã thông qua Chương trình hành động với tầm nhìn sâu rộng trong lĩnh vực dân số và phát triển. Trong 30 năm thực hiện Chương trình hành động, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu, tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng từ 2007; tuổi thọ trung bình tăng nhanh, tầm vóc, thể lực người Việt Nam có bước cải thiện, chất lượng cuộc sống của Nhân dân được nâng lên.

Với chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2024: “Kỷ niệm 30 năm thực hiện Chương trình Hành động Hội nghị quốc tế về Dân số và phát triển, Cairo l994”.  Các hoạt động truyền thông được Trung tâm y tế huyện phối hợp với các cơ quan, bàn ngành, địa phương thực hiện như: Cung cấp chủ đề, nội dung, triển khai hoạt động truyền thông tại các xã, thị trấn; xây dựng chuyên mục tuyên truyền chủ đề, nội dung Ngày Dân số Thế giới năm 2024 trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn; căng treo băng zôn tuyên truyền,..

Các nội dung truyền thông như: Kết quả 30 năm thực hiện Chương trình hành động  Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (gọi tắt là ICPD) trên toàn cầu chưa giải quyết hiệu quả, vấn đề nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình; tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản vẫn còn cao,..Thành tựu của công tác dân số trong 30 năm qua, những vấn đề dân số ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của đất nước và từng địa phương, trọng tâm là các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Trung ương, tỉn, huyện về Công tác Dân số trong tình hình mới". Ý nghĩa, tầm quan trọng của chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi; kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp với các nhóm đối tượng đặc thù,..

Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm 2024 nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự tham gia phối hợp của ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác dân số.

Tác giả: Nông Đuổng


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật