A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy chính quyền các cấp huyện Chợ Đồn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc học và làm theo Bác.

Các Hội nghị nghiên cứu học tập, triển khai văn bản mới kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh, huyện đến xã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự.

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được huyện Chợ Đồn triển khai thực hiện thông qua việc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Năm 2023 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 840-CV/HU ngày 24 tháng 3 năm 2023 về tổ chức hội nghị trực tuyến thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TU của Tỉnh ủy triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Huyện đã tổ chức 22 điểm cầu kết nối với điểm cầu tỉnh, có tổng 2.058 cán bộ, đảng viên, nhân dân tham dự học tập. Sau hội nghị, các chi, đảng bộ tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên chưa tham gia học tập với tổng số đảng viên là 4.090/4.771 đảng viên, đạt tỉ lệ 86%.

Đảng bộ xã Nghĩa Tá duy trì việc chào cờ vào thứ hai đầu tuần của tháng tại Khu di tích lịch sử Khuổi Linh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh cũng được các cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Đồn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, địa phương, đơn vị, được thể hiện trên các lĩnh vực công tác như: thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống, phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Đẩy mạnh phát huy tiềm năng phát triển kinh tế, phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa đặc sắc của huyện Chợ Đồn và công tác lãnh đạo các lĩnh vực kinh tế xã hội khác. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi tự sửa”, để tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Trong năm 2022, các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức kiểm điểm với 311 tập thể và 623 cá nhân.

Bên cạnh đó, thực hiện nêu gương cán bộ, công chức, viên chức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tiêu biểu như nêu gương qua các buổi sinh hoạt chào cờ thứ 2 tuần đầu của tháng. Năm 2023, các chi, đảng bộ duy trì tổ chức chào cờ được 101 buổi chào cờ vào tuần đầu của tháng và biểu dương 11 tập thể, 32 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác tại di tích lịch sử Nà Pậu, xã Lương Bằng và di tích lịch sử Khuổi Linh xã Nghĩa Tá.

Công tác tuyên truyền cũng được huyện tập trung thực hiện thông qua trực quan căng treo băng zôn, khẩu hiệu, qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn, hội, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, thôn tổ định kỳ hàng tháng, quý; tuyên truyền trên sóng đài phát thanh các xã, thị trấn; thông qua trang Facebook ATK Chợ Đồn (trang Facebook của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện) nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng để tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền. Tổ chức các đợt trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để báo công với Bác tại khu di tích lịch sử Nà Pậu, xã Lương Bằng.

Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác và báo công dâng Bác tại di tích lịch sử Nà Pậu, xã Lương Bằng nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ.

Song song với việc học và làm theo Bác, huyện Chợ Đồn cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01-KL/TW. Trong 02 năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát 82 tổ chức đảng và 154 đảng viên, trong đó đều có nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và KL số 01-KL/TW. 

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, huyện Chợ Đồn sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu là tấm gương để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân noi theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, thực chất.

Tác giả: Nông Đuổng

 

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật