A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn tiếp tục đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI

Sau 02 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng.

Huyện Chợ Đồn luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương.

Kết quả đã có 17/31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạchCác chỉ tiêu đạt và vượt gồm: Chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI; Hệ số sử dụng đất nông nghiệp; Tổng sản lượng lương thực có hạt; Bình quân lương thực trên đầu người; Sản xuất thịt hơi xuất chuồng; Tỷ lệ che phủ rừng; Sản phẩm OCOP đạt 3 sao; Số HTX; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; Tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hoá; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; Tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; Tỷ lệ khám phá án; Tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, nhất là về kinh tế thực hiện còn thấp, chưa đạt yêu cầu như: nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; là huyện có độ che phủ rừng cao nhất của cả tỉnh nhưng chưa phát huy được tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế lâm nghiệp; giá cả hàng hóa không ổn định, dịch bệnh, thời tiết còn diễn biến phức tạp gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tình hình, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn trong huyện vẫn còn diễn biến phức tạp;...

Để tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa đạt, ngày 5/5/2023, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 980/UBND – VP về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Các giải pháp trọng tâm cần thực hiện như:

Về phát triển kinh tế: Ưu tiên phát triển nông - lâm nghiệp, chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; Phát triển công nghiệp gắn với quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái; Quy hoạch, đầu tư phát triển về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, tập trung nguồn lực đầu tư các hạng mục trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Về lĩnh vực văn hoá, xã hội: Quán triệt, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, tỉnh về giáo dục - đào tạo. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin truyền thông. Tập trung phát triển văn hoá góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử; thực hiện các chỉ tiêu phát triển văn hóa nông thôn; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao. Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội…

 Lĩnh vực quốc phòng – an ninh: đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương với các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống những diễn biến mới phát sinh về an ninh trật tự. Thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Về xây dựng chính quyền: đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức và lề lối làm việc; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch về đạo đức lối sống, đảm bảo chất lượng về chuyên môn.,…

Tác giả: Nông Đuổng


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật