A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn nỗ lực tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch

Với quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2024. Ngay từ đầu năm, các cấp, ngành, địa phương của huyện Chợ Đồn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh để triển khai nhiệm vụ bằng những kế hoạch, chương trình cụ thể. UBND huyện đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế nhằm cụ thể hóa các nội dung theo từng quý trong năm, cũng như ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2024.

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tại xã Yên Thượng.

Kết quả tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2024

6 tháng đầu năm 2024, công tác sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương, cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch giao, các cây trồng vụ Đông, vụ Xuân gieo trồng đúng khung thời vụ, không có dịch bệnh sảy ra trên cây trồng. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt, rừng phát triển ổn định. Công tác thủy lợi được tập trung thực hiện, cơ bản đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đúng theo kế hoạch. Sản phẩm OCOP được duy trì, chất lượng ngày càng được nâng cao, quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng được đẩy mạnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng ước đạt 209.358,43 triệu đồng, bằng 81,91% so với cùng kỳ năm trước. Huyện tập trung triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách tạo để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay, từ đầu năm đến 31/5/2024, Phòng Ngân hàng CSXH đã triển khai cho vay được 71.918 triệu đồng cho 1.146 lượt hộ vay vốn.

Tình hình sản suất công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể đã tập trung đẩy mạnh, khai thác, chế biến, chế tạo các sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng ước đạt 209.358,43 triệu đồng, bằng 81,91% so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến nay huyện đã tổ chức các phiên Chợ đêm, tham gia trưng bày sản phẩm của huyện tại các chương trình, sự kiện xúc tiến thương mại để tăng cường quảng bá sản phẩm nông sản địa phương, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Huyện cũng quan tâm cấp 13 giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 04 giấy phép bán lẻ thuốc lá, 01 giấy phép bán lẻ rượu. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ trong công tác điều hành ngân sách Nhà nước, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện giải pháp tăng cường điều hành ngân sách, rà soát các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ. Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 05/6/2024 đạt 46.209,1 triệu đồng/139.000 triệu đồng, đạt 33,24% kế hoạch giao.

Tập trung giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, đến ngày 16/5/2024 được 25.128,12 triệu đồng/188.314 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch. Tập trung thực hiện các dự án  chuyển tiếp của năm 2023 với 23 dự án và các dự án khởi công mới năm 2024 là 25 dự án. Tổng kế hoạch vốn giao: 134.391,471 triệu đồng. Tổng số vốn giải ngân: 23.711,856 triệu đồng, đạt 17,64% kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm ước đạt trên 200 tỷ đồng.   

 

Huyện tiếp tục tạo điều kiện để các HTX giới thiệu sản phẩm OCOP thông qua các hoạt động tổ chức sự kiện,  triển lãm, hội chợ thương mại,..

Giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  5 năm 2021-2025. Việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của địa phương. Do vậy 6 tháng cuối năm huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, cùng với những thuận lợi và thế mạnh đang có tập trung thực hiện giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương.

Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ.

 Huyện sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng một số cây trồng đang là thế mạnh của địa phương theo hướng sản xuất hàng hoá, quảng bá, liên kết hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung của huyện gắn với chuỗi liên kết giá trị và du lịch cộng đồng. 

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các phương án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình OCOP; các hoạt động quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP theo đúng quy định. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP thông qua các Hội trợ triển lãm, các kênh thương mại điện tử...

Thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh để khống chế, ngăn chặn và phòng ngừa dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn; tập trung chỉ đạo phát triển đàn vật nuôi phấn đấu đạt kế hoạch giao; khuyến khích chăn nuôi tập trung tại các gia trại, trang trại.  Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi. Xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã để trao đổi thông tin, hỗ trợ sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Đẩy mạnh công tác trồng rừng đảm bảo về chất lượng, hiệu quả; khuyến khích các doanh nghiệp, hộ nông dân đầu tư phát triển rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ kết hợp với kinh tế, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Chăm sóc tốt diện tích rừng trồng trên địa bàn, dần chuyển hóa những diện tích rừng trồng cây gỗ nhỏ sang kinh doanh cây gỗ lớn đa mục đích có giá trị kinh tế.

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp có vốn nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương. Tổ chức thực hiện tốt các đề án khuyến công, tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nhằm xây dựng những đề án có tính khả thi cao, có hiệu quả rõ rệt.Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách và thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu thuế trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt mục tiêu phát triển thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng công nghệ số và trên môi trường mạng; từng bước xây dựng số hóa và cập nhật thường xuyên dữ liệu cung và cầu hàng hóa. Phát huy thế mạnh của các xã trong vùng ATK (các điểm di tích lịch sử ATK), thu hút khách tham quan, du lịch, thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển,...

 

Tác giả: Nông Đuổng

 

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật