A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn giảm nghèo nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tiễn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp được huyện Chợ Đồn chỉ đạo. 

Bà con nông dân toàn huyện tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập.

Giai đoạn 2021 – 2025 huyện Chợ Đồn được giao trên 25,4 tỷ đồng để thực hiện 7 dự án và 9 tiểu dự án trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững , trong đó việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp người dân huyện Chợ Đồn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Tính đến cuối năm 2022, số hộ nghèo của huyện so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia còn 2.125 hộ, chiếm 16,05%; hộ cận nghèo còn 1.030 hộ, chiếm 7,78%, riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 29,39%.

Theo đó UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến khích người dân luân canh theo các công thức như: lúa - lúa - rau; lúa - lúa - cá; lúa - rau – rau…Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền còn đẩy mạnh thực hiện các mô hình trồng một số cây màu khác như mô hình trồng rau an toàn, trồng dưa chuột, trồng cà chua, trồng  ngô ngọt.. trong vụ đông, được biết cùng với 10 ha được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong năm nay thì toàn huyện vẫn duy trì diện tích đã chuyển đổi từ năm 2018 – 2022 là 107 ha diện tích.

Việc xây dựng kế hoạch phát triển cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đã góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Theo đó, đối với từng loại cây trồng, huyện đề ra chỉ tiêu cụ thể về phát triển mới, thâm canh, cải tạo diện tích thoái hóa và mục tiêu được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm... Đồng thời, tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp./.

                    Tác giả: Đức Trọng                                          


Tin liên quan