A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 04 xã

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn vừa ban hành 02 Quyết định công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 04 xã là: Tân Lập, Đồng Thắng, Phương Viên và thị trấn Bằng Lũng.

Tích cực việc vệ sinh chuồng trại giúp vật nuôi tránh được dịch bệnh tiềm ẩn tại chuồng nuôi.

Cụ thể: tại Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tân Lập từ ngày 01/7/2024 và tại Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 về việc công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đồng Thắng, Phương Viên và thị trấn Bằng Lũng từ ngày 04/7/2023.

Cùng với 04 xã vừa được Ủy ban nhân dân huyện công bố hết dịch thì có 03 xã là Nam Cường, Bằng Lãng, Yên Mỹ trong thời gian qua chưa ghi nhận lợn ốm, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đến thời điểm hiện tại toàn huyện có 07 xã/20 xã, thị trấn không có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn. Bên cạnh đó còn 13 xã còn lại đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra chưa qua 21 ngày theo quy định.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra từ ngày 28/3/2024 tại xã Lương Bằng, sau đó xuất hiện trên địa bàn 17 xã, thị trấn, đến nay làm chết và tiêu hủy hơn 1.100 con lợn với trọng lượng hơn 37 tấn.

Trong thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, các sở, ngành cấp tỉnh về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Ủy ban nhân dân huyện cụ thể nội dung chỉ đạo, hướng dẫn bằng các văn bản đến các quan, đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, dịch Dịch tả lợn Châu Phi; Đồng thời đề nghị các phòng, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng nhiệm vụ giao, phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền cơ sở tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn../.

Tác giả: Hà Thị Thanh Nga, Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật