|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn có 03 hợp tác xã nông nghiệp sẽ được hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất

Theo Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, có 14 hợp tác xã ( HTX) sẽ được hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm, trong đó huyện Chợ Đồn có 03 HTX.

Cụ thể, các HTX nông nghiệp của huyện sẽ được hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh gồm: Hợp tác xã Rượu men lá Thanh Tâm, xã Bằng Phúc; Hợp tác xã Hồng Luân, xã Tân Lập; Hợp tác xã Rượu Men Lá Bằng Phúc, xã Bằng Phúc.

 Hợp tác xã Hồng Luân, xã Tân Lập là một trong 03 HTX sẽ được hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh.

Việc được hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm của các hợp tác xã nông nghiệp sẽ giúp các HTX phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bền vững, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện cũng như tỉnh Bắc Kạn, thu hút lao động, ổn định sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện.

Tác giả: Nông Đuổng


Tin liên quan