A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn: 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tư pháp, UBND huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các quy định  tiêu chí xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả năm 2023, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận cận pháp luật.

Ảnh minh họa.

Tại Điều 3 Quyết định 25/2021/QĐ-TTg có quy định 05 tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm: Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.  Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý. Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Với việc triển khai kịp thời, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá, công nhận cấp xã, thị trấn, năm 2023 tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện đạt 100% (năm 2022 đạt 95%).

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục phấn đấu duy trì, giữ vững tỷ lệ 100% xã,  thị trấn trên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả, nghiêm túc, thực chất, đầy đủ các nội dung đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. Qua đó đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần vào quá trình thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện.

Xem Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tại đây:

_Quyết định chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.pdf

Kết quả đánh giá CTCPL năm 2023.xlsx

Tác giả: Nông Đuổng – Ngọc Ánh ( Tư Pháp)

 

 

 

 

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật