A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Ngày 23/3, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2023. Đồng chí Ma Doãn Kháng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Diễn tập huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung, Ban Bảo đảm, Tổ thư ký diễn tập huyện; các đồng chí trong khung diễn tập vận hành cơ chế cấp huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

       Toàn cảnh Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chỉ thị, văn bản về công tác diễn tập PCTT&TKCN và ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập như:  Công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn; thông báo phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn, Tổ bảo đảm; Lịch thời gian làm công tác chuẩn bị diễn tập;  kế hoạch của 2 xã diễn tập năm 2023 gồm xã Nghĩa Tá và xã Yên Phong. Đồng thời tiến hành thảo luận, góp ý kiến đối với các nội dung dự thảo kế hoạch, phương án, tình huống diễn tập cụ thể sát thực tế địa bàn, chặt chẽ, bảo đảm tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tiện trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. Diễn tập PCTT-TKCN năm 2023 sẽ do đồng chí Hà Đức Tiến, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo.
  Đối với Ban Chỉ đạo, theo dõi chỉ đạo Ban Tổ chức, Tổ Đạo diễn, các cơ quan, phòng, ban ngành chuyên môn huyện và các đơn vị diễn tập làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng ý định của Ban chỉ đạo; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, vật chất.  Đối với Ban Tổ chức, soạn thảo các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo diễn tập; các văn bản làm công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Xây dựng kế hoạch huấn luyện thực binh, kế hoạch bồi dưỡng cho các xã diễn tập và khung tập. Tổ Đạo diễn và các ban, ngành, đoàn thể huyện, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng tình huống, đáp án; kiểm tra, hướng dẫn cán bộ công chức xã theo ngành dọc xây dựng kế hoạch, phương án sát với tình hình thực tế của địa phương theo đúng ý định của ban chỉ đạo; chuẩn bị nội dung hướng dẫn thứ tự hành động của các ngành trong các giai đoạn diễn tập; chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo về nội dung và kết quả của cán bộ được đảm nhiệm đạo diễn.
Các xã diễn tập Yên Phong và Nghĩa Tá, cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể xã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập. Xây dựng đầy đủ Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn tập; thành lập Ban tổ chức, Tổ bảo đảm, khung diễn tập cấp xã. Quá trình triển khai, thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện để bảo đảm cuộc diễn tập đạt hiệu quả cao, an toàn.  Tổ chức huy động lực lượng dân quân và các lực lượng tham gia huấn luyện thực binh theo kế hoạch của Ban tổ chức.
Làm tốt công tác tuyên truyền trong toàn dân về mục đích, nội dung cuộc diễn tập. Vận dụng tốt phương châm “4 tại chỗ”; huy động nhân lực, vật lực, tổ chức lao động, củng cố các công trình phúc lợi công cộng trước diễn tập; làm trong sạch địa bàn, chuẩn bị chu đáo về con người, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất  thao trường huấn luyện, các khu vực diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh.Tham gia bồi dưỡng diễn tập đầy đủ các thành phần theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo diễn tập về kết quả diễn tập xã./.
Tác giả: Hoàng Lan

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật