Chợ Đồn tập trung phát triển Chính quyền số
Chợ Đồn tập trung phát triển Chính quyền số
Nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Năm 2023 huyện Chợ Đồn tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển Chính quyền số. ...
Chợ Đồn thành lập 247 Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn
Chợ Đồn thành lập 247 Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn trên địa bàn, đến nay huyện Chợ Đồn đã hoàn thành việc thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và các thôn, tổ trên địa bàn. Ảnh minh họa công ...
Chợ Đồn từng bước thay đổi nhận thức về Chuyển đổi số
Chợ Đồn từng bước thay đổi nhận thức về Chuyển đổi số
Xác định Chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Huyện Chợ Đồn đã và đang tiếp tục tuyên truyền để người dân nhận thức rõ, đúng, về Chuyển đổi số, đồng thời đưa công nghệ số nhanh chóng lan tỏa đến ...
Xã Xuân Lạc thực hiện công tác cải cách hành chính
Xã Xuân Lạc thực hiện công tác cải cách hành chính
Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, hàng năm UBND xã Xuân Lạc đều xây dựng kế hoạch CCHC và ban hành ngay từ đầu năm nhằm để các ban, đoàn thể, ...
Chợ Đồn hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 10/10
Chợ Đồn hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 10/10
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn 10/10/2022, thực hiện các văn bản, kế hoạch của cấp trên, huyện Chợ Đồn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn ...

Tin nổi bật Tin nổi bật