Kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm
06 tháng đầu 2024 năm cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành huyện Chợ Đồn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán ...
Triển khai thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn
Triển khai thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn
Ngày 20/5/2024, Sở Tư pháp có thông báo số  25/TB-STP về danh mục Dịch vụ công trực tuyến “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” và Hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng Dịch ...
Kết quả 10 năm ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin theo Nghị Quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn huyện Chợ Đồn
Kết quả 10 năm ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin theo Nghị Quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn huyện Chợ Đồn
Ngày 01-7-2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”. Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số ...
Chợ Đồn tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Chợ Đồn tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Thực hiện Công văn số 2089/UBND-TH ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Công văn số 3348/BTC-TCT ngày 29/3/2024 của Bộ Tài chính chỉ đạo công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ủy ban nhân dân ...
Xã Lương Bằng đẩy mạnh cải cách hành chính
Xã Lương Bằng đẩy mạnh cải cách hành chính
Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã Lương Bằng đạt được kết quả tích cực. Kết quả phân loại chỉ số CCHC các xã, thị trấn năm 2023 ...
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử theo thời gian thực tháng 2 năm 2024
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử theo thời gian thực tháng 2 năm 2024
Ngày 05 tháng 3 năm 2024 , UBND huyện Chợ Đồn ban hành  báo cáo số 86/BC – UBND báo cáo kết quả chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực ...
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai mở tài khoản an sinh xã hội
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai mở tài khoản an sinh xã hội
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Đồn đang tích cực triển khai mở tài khoản an sinh xã hội tại các xã, thị trấn. Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số ...
Hỗ trợ Hợp tác xã xây dựng website thương mại điện tử
Hỗ trợ Hợp tác xã xây dựng website thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, huyện Chợ Đồn đã triển khai hỗ trợ xây dựng và cấp miễn phí website thương mại điện tử cho 05 Hợp tác xã trên địa bàn ...
Chợ Đồn: Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chuyển đổi số
Chợ Đồn: Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chuyển đổi số
Bám sát quan điểm chuyển đổi số một cách tổng thể, xuyên suốt, toàn diện, bao trùm, liên thông, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Huyện Chợ Đồn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh ...
Khai trương Trung tâm điều hành thông minh  (IOC) huyện Chợ Đồn
Khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện Chợ Đồn
Chiều 14/11/2023, UBND huyện tổ chức chương trình khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của huyện. Dự khai trương có các đồng chí: Hà Đức Tiến- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Triệu Đức Phú- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ...
Phóng sự ảnh: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng chuyển đổi số tại Hội thi thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2023
Phóng sự ảnh: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng chuyển đổi số tại Hội thi thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2023
Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2023, tại sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông của huyện Chợ Đồn đã diễn ra Hội thi thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm ...
Chợ Đồn phát động đợt thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 3 tháng cuối năm 2023
Chợ Đồn phát động đợt thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 3 tháng cuối năm 2023
Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn vừa ký ban hành  Kế hoạch số 238/KH –UBND ngày 2/11/2023 phát động và tổ chức triển khai đợt thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính ( CCHC), thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã ...
Video - Ngày hội Chuyển đổi số năm 2023 xã Nghĩa Tá
Video - Ngày hội Chuyển đổi số năm 2023 xã Nghĩa Tá
Chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng lan tỏa mạnh mẽ và không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của con người. Đây là một quá trình chuyển đổi các hoạt động truyền thống sang các quá trình dựa vào công nghệ số, nhằm tăng cường ...

Tin nổi bật Tin nổi bật