Lãnh đạo UBND tỉnh, huyện kiểm tra, nắm hình thực hiện một số đề tài, dự án Khoa học công nghệ triển khai trên địa bàn huyện
Lãnh đạo UBND tỉnh, huyện kiểm tra, nắm hình thực hiện một số đề tài, dự án Khoa học công nghệ triển khai trên địa bàn huyện
Ngày 10/3/2022, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, đã đi kiểm tra nắm hình thực hiện một số đề tài, dự án Khoa học Công nghệ triển khai trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Cùng đoàn công tác có Lãnh đạo, chuyên viên Sở Khoa ...

Tin nổi bật Tin nổi bật